Oferta współpracy Katedry z gospodarką:
 • projekty organizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • badania marketingowe rynku usług budowlanych i rynku materiałów budowlanych,
 • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego,
 • ocena opłacalności robót remontowych,
 • doradztwo w zakresie poszukiwania i selekcji kontraktów budowlanych,
 • programy wspomagające przygotowanie ofert przetargowych na wykonawstwo robót budowlanych (program SP - strategia przetargowa),
 • wycena majątku trwałego,
 • ekspertyzy techniczne i sądowe,
 • szkolenie kadry menedżerskiej dla przedsiębiorstw budowlanych,
 • szkolenie w zakresie użytkowania programów komputerowych o profilu organizacji i zarządzania oraz kosztorysowania,
 • szkolenie w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • użytkowanie komputerowych systemów w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego.