tytuł pracy doktorskiej: "Prognoza trwałości skorodowanego płaszcza stalowego zbiornika na paliwa płynne"
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport