Sprawozdanie z działalności naukowej realizowanej w ramach „Grantu badawczego WIL 2021”- formularz.