tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ polimerowego złącza podatnego na pracę połączonych elementów betonowych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport