tytuł pracy doktorskiej: „Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo