tytuł pracy doktorskiej: „Rerouting phenomena modelling of unexpected events in Dynamic Traffic Assignment (Modelowanie zjawisk zmiany trasy przejazdu w sytuacjach nietypowych)”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport