Katedra oferuje wiedzę o budowie modeli (opisu matematycznego zjawisk i procesów zachodzących w rzeczywistym świecie) oraz zastosowania metod obliczeniowych (w szczególności metod elementów i różnic skończonych) do analizy numerycznej. Posiada doświadczenie w budowie nowego i integracji istniejącego oprogramowania służącego do prowadzenia praktycznych symulacji złożonych procesów.

Specjalizuje się zwłaszcza w mechanice konstrukcji i materiałów, jednak zakres zainteresowań obejmuje też zjawiska wykraczające poza mechanikę i poza zagadnienia typowe. W szczególności Katedra oferuje realizację następujących prac:
• efektywna analiza liniowych i nieliniowych problemów brzegowych oraz początkowo-brzegowych nowoczesnymi metodami obliczeniowymi (z uwzględnieniem oszacowania błędu wyników obliczeń numerycznych)
• opracowanie wyników badań eksperymentalnych z uwzględnieniem przesłanek teoretycznych (praw fizyki) związanych z wykonanym pomiarem, w tym teoretyczno-numeryczne oszacowanie naprężeń resztkowych w konstrukcjach metalowych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym
• numeryczne wyznaczenie rozkładów naprężenia i deformacji w materiałach z mikrostrukturą

W realizacji projektów stosowane są zarówno metody dyskretyzacji jako uniwersalne narzędzie analizy modeli, jak też metody niestandardowe, np. sieci neuronowe czy algorytmy genetyczne. Pracownicy Katedry posiadają umiejętności z szeregu dziedzin i są gotowi dzielić się tą wiedzą i doświadczeniem z innymi w ramach szkoleń z kilku szeroko stosowanych dziedzin, np.
• wybrane problemy mechaniki, teoretyczne podstawy i używanie metod dyskretyzacji (przede wszystkim metody elementów skończonych)
• komputerowo-wspomagane kreślenie i projektowanie (CAD)
• zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w budownictwie
• programowanie, sieci komputerowe, praca w systemie operacyjnym Linux

Szerokie kontakty międzynarodowe Katedry pozwalają w razie potrzeby włączać do współpracy specjalistów z całego świata.