tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport