tytuł pracy doktorskiej: "Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019