tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt. "Identyfikacja wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo