Aktualizacja: 06-10-2021

Studenci I roku proszeni są o aktywację konta w usłudze Office 365.

  • STUDIA STACJONARNE

1. Już nastąpiło przypisanie studentów do grup studenckich - grupy trzeba sprawdzić w WIRTUALNYM DZIEKANACIE w menu "grupy".
Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:
GW – ( 01, 02, 03, 04) - grupa wykładowa
GĆ (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13) – grupa ćwiczeniowa
(P01) - pierwsza grupa proj.
(P02) - druga grupa proj.
(K01) - pierwsza grupa lab. komp.
(K02) - druga grupa lab. komp.
(K03) - trzecia grupa lab. komp.
(L01) - pierwsza grupa lab.
(L02) - druga grupa lab.
(L03) - trzecia grupa lab.

2. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujący sposób:
Zdalnie – wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektoraty językowe
Stacjonarne – ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia z Wychowania Fizycznego

3. Aby zapisać się do Biblioteki należy zapoznać się z kursem „Jak korzystać z Biblioteki PK (Studenci)”, rozwiązać test i zatwierdzić regulamin. Kurs dostępny jest na platformie DELTA w katalogu Biblioteka PK. Klucz dostępu do kursu: Lądówka1#.

4. Informacje o wyborze języka obcego, dla studentów zaczynających lektorat, należy szukać na stronie Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, ale dopiero od 1 października 2021 r.

5. Na stronie wydziałowej w zakładce „DLA STUDENTA” zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dla:
osób z niepełnosprawnościami
osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Akademicki Punkt Konsultacji)

6. Zachęcamy również do zapoznania się ze Studenckim Savoir-Vivre w pigułce, który ułatwi Wam kontakty z wykładowcami i pracownikami.

7. Podczas przebywania w budynkach PK i WIL, w tym w czasie zajęć dydaktycznych jest obowiązek noszenia maseczek.

8. Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej

Każdy student Politechniki Krakowskiej ma możliwość nieodpłatnego korzystania z pakietu OFFICE 365 Education Online (w tym z poczty elektronicznej z adresem w domenie student.pk.edu.pl / dla słuchaczy MCK w domenie mck.pk.edu.pl) po wcześniejszej aktywacji usługi. Prosimy wszystkich studentów I roku o zapoznanie się z informacjami korzystania z usługi Office 365 na stronie internetowej i aktywowanie swoich kont.

9.

10.

11. Rozpoczynają się szkolenia z Praw i Obowiązków Studentów, które będą prowadzone przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów. Szkolenia prowadzone przez WRSS są obowiązkowe.

12. Informacje o zajęciach z języków obcych dla studentów 1 roku na WIL.

13. Zapowiedziane na Inauguracji roku akademickiego WIL 2021/2022 prezentacje:

Załącznik do inauguracji 2021/2022 nr 1 – Prezentacja Samorządu Studentów WIL

https://youtu.be/dSkWMwCqQRI

 

Załącznik do inauguracji 2021/2022 nr 2 – Prezentacja Biblioteki PK

https://youtu.be/DNd2dEzbTfI

 

Załącznik do inauguracji 2021/2022 nr 3 – Prezentacja Pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami

https://youtu.be/pb16UcZ3fLM

 

Załącznik do inauguracji 2021/2022 nr 4 - Prezentacja Akademickiego Związku Sportowego PK

https://youtu.be/IgyTTI0-3Ck

14. Wybór lektoratu