tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt. "Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo