tytuł osiągnięcia naukowego: cykl 11 publikacji nt. "Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo