tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt.: "Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo