tytuł osiągnięcia naukowego: Cykl 18 publikacji powiązanych tematycznie dotyczących: "Wpływu oddziaływania wysokiej temperatury na betony cementowe i diagnostyki ich uszkodzeń pożarowych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo