tytuł pracy habilitacyjnej: „Struktura wiatru i badania modelowe obciążenia wiatrem budowli prostopadłościennych”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo