tytuł pracy habilitacyjnej: „Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe”
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo