tytuł osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. "Modele wspomagające analizy kosztowe na wczesnym etapie realizacji przedsięwzięć budowlanych oparte o wybrane metody sztucznej inteligencji"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

link do BIP