tytuł osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. "Zastosowanie uczenia maszynowego i data science w badaniach i analizach ruchu drogowego"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport