tytuł osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. "Niekonwencjonalne procesy i składniki w technologii betonów z proszków reaktywnych o specjalnych właściwościach"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

link do BIP