AIP PK prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie "Przedsiębiorczość  inżynierska"

Szkolenie skierowane jest  do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia.

W ramach kursu oferujemy:

  • 120h szkolenia
  • doradztwo indywidualne
  • certyfikat 
  • Ukończenie szkolenia daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów do stypendium naukowego (zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021)

Więcej informacji na stronie.