tytuł pracy doktorskiej: "Modele optymalizacji przydziału taboru do linii miejskiego transportu zbiorowego"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.02.2018