tytuł pracy doktorskiej: "Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.02.2019