tytuł pracy doktorskiej: "Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018