Regulamin Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej został zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału nr 5/SD/02/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. - obowiązuje do 30 września 2019 r.

Zmiany do Regulaminu:

2012 r. - została zatwierdzona Uchwałą Rady WIL nr 8/02/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

2016 r. - została zatwierdzona Uchwałą Rady WIL z dnia 21 września 2016 r.

Regulamin WIL PK (tekst ujednolicony)

Załącznik nr 2 - Procedura postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Załącznik nr 3 - Struktura organizacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Załącznik nr 4 - Struktura organizacyjna Administracji Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej