tytuł pracy doktorskiej: "Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems (Schematy adaptacyjne w wielopłatowej wersji analizy izogeometrycznej z zastosowaniami w problemach nieliniowej sprężystości)"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: mechanika / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 1.07.2015r.