tytuł pracy doktorskiej: „Analysis of cracks in concrete structures with the use of distributed optical fibre measurements” („Analiza zarysowań w konstrukcjach betonowych przy zastosowaniu światłowodowych pomiarów rozłożonych”)
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2017r.