archiwum
2023.03.08_zawiadomienie o obronie doktoratu M.Muchy.PDF
2023.05.22_zawiadomienie o obronie doktoratu R.Walczak.pdf
2023.06.05_zawiadomienie o obronie doktoratu K.Brasse.pdf
2023.06.14_zawiadomienie o obronie doktoratu J.Morman Wątor.pdf
2023.06.16_zawiadomienie o obronie doktoratu M.Dryzka.pdf
2023.06.22_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej M.Urbanek.PDF
2023.06.22_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Ł.Jarno.PDF
2023.09.27_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej A.Drabickiego.PDF
2023.10.05_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej B.Sroki.PDF
2023.10.06_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej P.Karcińskiej.PDF
2023.10.09_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej M.Górki Stańczyk.PDF
2023.10.11_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej A.T.Akyildiza .PDF
2023.10.12_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej B.Kożuch.PDF
2023.10.19_Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej A.Pistola.PDF
2023.10.25_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej P.Krajewskiego.PDF
2023.10.26_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej J.Zięby.PDF
2023.10.30_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej J.Paszkowskiego .PDF
2023.11.07_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej M.Pawlusia.PDF
2023.11.08_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej D.Łątki.PDF
2023.11.08_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej B.Radeckiego-Pawlika .PDF
2023.11.08_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej R.Pileckiego.PDF
2023.11.09_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej M.Polaka.PDF
2023.11.10_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej P.Tokaja.PDF
2023.11.13_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej S.Biela.PDF
2023.11.14_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej E.Kani.PDF
2023.11.16_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej M.Moskal.PDF
2023.11.20_zawiadomienie o obronie pracy doktrskiej G.Piskorza.PDF
2023.12.08_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej K.Warszewskiej.PDF
2023.12.13_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej D.Szwarkowskiego.PDF
2024.01.25_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej H.Vasiutiny.PDF
2024.02.02_zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej P.Przecherskiego.PDF
2024.04.10_zawiadominie o publicznej obronie P.Zajdel.PDF
2024.04.19_zawiadomienie o publicznej obronie M.Adamczyka.PDF