tytuł pracy doktorskiej: "Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2016