tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ zjawisk reologicznych na ugięcia kablobetonowych belek z betonu lekkiego"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.04.2018r.