tytuł pracy doktorskiej: "Model strategii funkcjonalnej zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie budowlanym"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019r.