tytuł pracy doktorskiej: "Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport / inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.