tytuł pracy doktorskiej: "Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019r.