Absolwent specjalności Spedycja zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu: organizacji transportu ładunków, w tym ładunków specjalnych, ładunkoznawstwa, urządzeń przeładunkowych, techniki i technologii magazynowania, modelowania i prognozowania przewozów, kierowania firmami spedycyjnymi i logistycznymi. Wiedza ta odnosi się zarówno do spedycji krajowej, jak i międzynarodowej. Istotnym uzupełnieniem znajomości rozwiązań technicznych są elementy prawa, w tym prawa celnego, handlu krajowego i międzynarodowego, polityki, ekonomiki, marketingu i psychologii komunikacyjnej.

Absolwent ma również zdolność rozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się też umiejętnością pracy w zespole.

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy w kraju i Unii Europejskiej na różnych poziomach sektora transportu drogowego, spedycji i logistyki.