tytuł pracy doktorskiej: "Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity, (pol. Wpływ prędkości procesu na niestateczne zachowanie materiału w termo-plastyczności przy dużych odkształceniach)"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: mechanika/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.