15 marca 2023 r. na Sali Senackiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata uścisnął dłonie przedstawicielom firmy EIFFAGE Polska Budownictwo S.A. Krzysztofa Stańczuka – Dyrektora Technicznego, Marka Kowalika -  Dyrektora Regionu Południowego, Członka Zarządu. Pan Dyrektor jest absolwenta naszego Wydziału! W spotkaniu brała udział również Pani Maria Jońca - HR Business Partner zajmująca się realizacją celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Współpraca ma polegać na swobodnej wymianie wiedzy i transferze doświadczeń. Studenci będą mogli odbywać w firmie EIFFAGE praktyki, wizyty zawodowe, wysłuchać przygotowanych przez specjalistów z firmy wykładów i brać udział w organizowanych dla studentów szkoleniach. Współdziałania obejmą pomoc w formułowaniu tematów prac dyplomowych, organizowaniu seminariów i konferencji, prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych.

Naukowcy z naszego Wydziału będą prowadzić badania i nadzór naukowy nad działaniami przedsiębiorcy oraz wykonywać na jego potrzeby opracowywania opinii technologicznych.

 

 

zdj. Jan Zych (PK)