tytuł pracy doktorskiej: „Interface model influence on simulated behaviour of concrete-concrete composite pre-stressed girder with insight into time effects and cracking” (Wpływ modelu interfejsu na symulowane zachowanie się zespolonego dźwigara sprężonego typu beton-beton z uwzględnieniem efektów reologicznych i zarysowania)
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: mechanika/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.04.2018r.