W dniu 11 kwietnia 2023 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podpisał porozumienie o współpracy z firmą Atlas Ward. Firmę reprezentowali: Tomasz Ślęzak – Członek Zarządu Atlas Ward Polska, Piotr Nowak – Dyrektor krakowskiego oddziału Atlas Ward Polska oraz Łukasz Wieruszewski - Manager ds. Rozwoju Biznesu.

Firma Atlas Ward jest czołową firmą budowlaną zajmującą się budownictwem przemysłowym, szczególnie w zakresie magazynów i hal produkcyjnych. Zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania łącząc oczekiwania inwestora z najnowszymi trendami w branży.

Głównym celem porozumienia jest swobodna wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Ponieważ WIL kształci zarówno na kierunku budownictwo, jak i transport, dużą szansą na współpracę jest powiązanie naszych kompetencji na etapie projektowania obiektów kierunkując rozwiązania na najbardziej efektywne funkcjonalnie dla inwestora. W efekcie proces optymalizacji obiektu będzie uwzględniał wszystkie aspekty funkcjonalne i techniczne.

Niebagatelną rolę pełnić tutaj będzie wykorzystanie technologii BIM i kompetencji naszego Wydziału w poszczególnych etapach projektowania i wykonawstwa – począwszy od posadowienia, a skończywszy na konstrukcji całego obiektu. W procesie optymalizacji konstrukcji, znaczącą rolę odegra nasze laboratorium wiatrowe.

fot. Jan Zych, PK