tytuł pracy doktorskiej: „Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials, (pol. Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych)"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: mechanika/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.