tytuł pracy doktorskiej: „Nośność na ścinanie betonowych belek podsuwnicowych w przedłużonym okresie trwałości w warunkach niepewności zakotwienia kabli"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.03.2019r.