tytuł pracy doktorskiej: „Właściwości gruntobetonów ze zbrojeniem rozproszonym"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 3.06.2020r.

link do BIP