Prace naukowo - badawcze na Wydziale Inżynierii Lądowej wykonywane są w poszczególnych jego jednostkach. Na stronach Wydziału zarysowane zostały jedynie główne kierunki działalności naukowo - badawczej jednostek. Bardziej szczegółowych informacji należy szukać na stronach internetowych Katedr.