tytuł pracy doktorskiej: „ Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń szyn ze szczególnym uwzględnieniem efektu [head on web]"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2016r.