tytuł pracy doktorskiej: „Badania korelacji wybranych parametrów geotechnicznych gruntów wyznaczonych laboratoryjnie i "in situ" na terenie "Białych Mórz" w Krakowie"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 18.04.2018r.