tytuł pracy doktorskiej: „Metoda priorytetowego harmonogramowania wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.09.2018r.