Politechnika Krakowska i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych podpisały umowę o strategicznej współpracy w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. W Krakowskiej Hucie Szkła porozumienie sygnowali w piątek 23 czerwca 2023 r. rektor PK prof. Andrzej Szarata i dyrektor Instytutu dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk.

W ramach współpracy naukowej planowane są liczne projekty badawcze oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych (w tym międzynarodowych), które będą się koncentrowały na wdrażaniu innowacyjnych technologii przemysłowych. Przewidziana jest także wymiana kadry naukowej, organizacja staży naukowych oraz praktyk dla studentów. Absolwenci Politechniki Krakowskiej stanowią dziś istotną część zespołu pracowników Instytutu. – Naszym celem jest wzmocnienie pozycji małopolskich ośrodków naukowych nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. Połączenie sił naszych jednostek wzmocni potencjał naukowy, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu. Jednocześnie stworzy mocny fundament, żeby ubiegać się o międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe m.in. w programie Horyzont Europa, gdzie pula środków to 95,5 mld euro. Łukasiewicz ma ambicje bycia liderem w pozyskiwaniu tego typu środków finansowych, a Politechnika Krakowska jest niewątpliwie idealnym partnerem dla takich planów jest w zakresie budownictwa  – mówi Paweł Pichniarczyk, dyrektor Instytutu.

W kontekście biznesowym, obie instytucje będą się wzajemnie uzupełniać, a nie konkurować. – Politechnikę Krakowską i Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych łączą podobne zainteresowania badawcze i wysoki poziom specjalizacji kadry naukowej. Podejmujemy już wspólne inicjatywy, a zawierając strategiczne partnerstwo wznosimy naszą kooperację na wyższy poziom – zaznacza rektor PK prof. Andrzej Szarata. – We współpracę zaangażowani będą przede wszystkim nasi eksperci z Wydziałów Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Już dzisiaj naukowcy Politechniki – zwłaszcza z Katedr Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli – we współpracy z Instytutem realizują staże i wymiany pracowników, które zbliżają do siebie nasze instytucje i pozwalają na lepsze poznanie infrastruktury i wzajemnych kompetencji. Ta dobra praktyka przyczyniła się do podjęcia wspólnych działań m.in. w zakresie promowania doktoratów wdrożeniowych, poszerzania oferty badawczej dotyczącej m. in. oceny odporności ogniowej  materiałów i konstrukcji budowalnych. Wspólnych pól do działania mamy jeszcze wiele. Łącząc nasze potencjały stajemy się atrakcyjniejszym partnerem dla otoczenia przemysłowego. Zwiększamy też swoje szanse w aplikowaniu o środki na badania w naborach krajowych i programach europejskich.

Więcej na stronie głównej PK

Na zdjęciu: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor PK i dr hab. Paweł Pichniarczyk, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisują umowę