tytuł pracy doktorskiej: „Drgania wzbudzane przejazdami pociągów dużych prędkości w Polsce - propagacja w gruncie"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.12.2016r.