tytuł pracy doktorskiej: „Metasieciowe ujęcie komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego"
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina:  inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.05.2023r.

link do BIP