Informujemy, że test sprawdzający efekty kształcenia, dla kandydatów na studia na kierunek Transport studia niestacjonarne II stopnia, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż Transport, podczas rekrutacji 23/24, odbędzie się w dniu 13 września 2023 r., o godz. 11.00 w sali 408.