W dniu 12 września 2023 r.  JM Rektoa PK, prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata i reprezentująca Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dyrektor mgr Magdalena Nowak - Obrzut, podpisali porozumienie dot. Wydziału Inżynierii Lądowej. Udział w spotkaniu brała również Dziekan Wydziału IL, dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

To ramowe sektorowe porozumienie edukacyjne o współpracy obejmuje regulacje dot. praktyk studenckich, wizyt zawodowych i wykładów dla studentów, wsparcia w tworzeniu prac dyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wydziału. Pracownicy Wydziału, specjaliści w zakresie infrastruktury drogowej, będą w zamian służyć pomocą w badaniach istotnych dla partnera, realizować ekspertyzy, brać udział w rozmaitych projektach ZDMK i współdziałać w organizacji konferencji.

Porozumienie jest kolejnym, zawartym z partnerem z otoczenia gospodarczego, które służyć ma rozwojowi Wydziału, a jego absolwentom ułatwić wejście na rynek pracy. Owocna współpraca powinna przynieść satysfakcję ze współpracy obu parterom.  

 

fot. Jan Zych